Underhåll av trehjuls elbatteri

2021-05-22

1.Det är förbjudet att förvara batteriet Tre hjul elbilmed förlust av el. Elförlustens tillstånd innebär att batteriet inte laddas i tid efter att elen har förbrukats. Ju längre viloläge i strömbristläge, desto allvarligare är batteriskadorna. Därför bör batteriet laddas en gång i månaden för att förlänga batteriets livslängd när batteriet inte används.

2.Hantera laddningstiden. Om det elektriska fordonets batteri är överladdat kommer en stor mängd gas att tvätta batteriplattorna, vilket leder till att det aktiva materialet faller av och slutligen minskar batteriets livslängd.

3.Unngå att batteriets yttemperatur är för hög. Batteriets temperatur ökar batteriets inre tryck och batteriets tryckbegränsningsventil tvingas öppnas automatiskt. Den direkta konsekvensen är att öka batteriets vattenförlust, och överdriven batteriförlust kommer oundvikligen att orsaka att batteriets aktivitet minskar och accelererar. Elektrodplattan mjuknar, skalet värms upp när det laddas, och skalet sväller ut, deformeras och andra dödsskador, vilket resulterar skador på batteriet.

Three Wheelers Electric Car

  • QR