Fördelarna med Four Wheels City Electric Car J2 över bränslefordon

2021-06-04

1. Ljudet från enFyra hjul City Electric Carär lägre och ljud- och vibrationsnivån hos elmotorn under drift är mycket mindre än för en traditionell förbränningsmotor. I tomgångssituationer och låghastighetssituationer är komforten för elfordon mycket högre än för traditionella fordon. Numera har bilbuller i stora städer blivit en relativt allvarlig förorening och att minska buller är också ett test för den framtida bilindustrin.
2.Four Wheels City Electric Car kan uppnå noll föroreningar under körning, och de avger inte skadliga gaser som förorenar atmosfären. Eftersom energiomvandlingsfrekvensen för kraftverk är högre och centraliserade utsläpp kan göra det lättare att låtsas vara utsläppsreducerande och föroreningskontrollutrustning.
3.Jämfört med traditionella bränslefordon är elfordon lättare att underhålla och ta hand om. Eftersom elfordon har en enkel struktur, finns det inget behov av att byta olja, oljepumpar, ljuddämpare etc. och inget behov av att tillsätta kylvatten.

Four Wheelers City Electric Car
  • QR